XDOC on hajusarhitektuuril toimiv info tõlkimise, infosüsteemide omavahelise suhtlemise ja protsesside juhtimise taristu.